Ажиллах онлайн сургалтын ирээдүй

Өөрчлөлтийн хурдаар хэрхэн бүтээх, шинэлэг зүйл хийх

Одоогийн байдал
Бүртгүүлээгүй
Үнэ
150.00

Энэхүү долоон нэгжтэй энэхүү сургалт нь хувь хүн, багуудад бүтээлч байдал, инновацийг түргэсгэх, өөрчлөлтийн явцад эрч хүчийг нэмэгдүүлэх санаа, стратеги, нөөцийг өгдөг.

Ажиллах онлайн сургалтын агуулга ирээдүй

Бүх өргөжүүлэх
Нэгж агуулга
0% дуусгасан 0 / 17-ийн алхамууд
Нэгж агуулга
0% дуусгасан 0 / 18-ийн алхамууд